18.10.2016

21.10.2015

"Zákonný požadavek notářského zápisu ohledně změny stanov vycházející z §1200 odst. 3 NOZ platí jen pro společenství vlastníků vzniklá dle NOZ od 1.1.2014; na dříve vzniklá společenství vlastníků jednotek §1200 odst. 3 NOZ nedopadá".

30.12.2013

21.12.2012

Změna v pohotovostních službách - od 1.1.2013 bude firma Akvaterm nahrazena Milanem Krejčím.

12.9.2012

Možnost přístupu výboru společenství k datům jednotlivých SVJ pomocí internetu.
Jedná se především o seznam dlužníků, výpočtové listy, pasporty bytů, seznam všech nákladů.
V případě zájmu nás ihned kontaktujte. Vše je zdarma.